ค้นหาที่พัก หอพัก บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ เชียงใหม่

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (Terms and Conditions)

cmhor.co เป็นบริการสำหรับลงประกาศเกี่ยวกับการให้บริการที่พัก หอพัก บ้านเช่า อพาร์ทเม้นท์ แบบรายวันและรายเดือน ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดย ทีมงานพัฒนาเว็บไซต์จาก ซีเอ็มเว็บออริจิ้น (https://cmweborigin.com) เพื่อทำความเข้าใจและตกลงยอมรับเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์จึงขอเรียนท่านว่า มีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานดังนี้

 

การใช้งานเว็บไซด์และลิขสิทธิ์

cmhor.co เปิดให้บริการเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลที่พัก หอพัก บ้าเช่า และอพาร์ทเม้นท์ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถได้ลงข้อมูลที่พักของตนเอง และค้นหาที่พักได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

cmhor.co เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ข้อมูล ภาพ ข้อความ สื่อโฆษณา และส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เช่น โลโก้ ตราสัญลักษณ์ และชื่อทางการค้า โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือเพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ และไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากทางเว็บไซต์

ในการใช้งานเว็บไซต์นั้น เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยของข้อมูล ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและของเว็บไซต์ อันได้แก่ การห้ามมิให้ทำซ้ำ, แก้ไข ดัดแปลง ปลอมแปลง หรือใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ เพื่อนำข้อมูลหรือบริการส่วนหนึ่งส่วนใดของทางเว็บไซต์ไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ในทางมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บไซต์ และทางเว็บไซต์จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวโดยทันที

 

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

cmhor.co เป็นเพียงสื่อกลาง หรือช่องทางในการนำเสนอไม่ใช่ตัวแทนหรือหุ้นส่วนกับเจ้าของข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นั้นเป็นข้อมูลโดยตรงจากผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์จะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเสมอ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของประสบการ์ณของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์

 

การจำกัดความรับผิด

ผู้ใช้บริการ ต้องยอมรับว่า cmhor.co เป็นเพียงเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการเพื่อเป็นสื่อการในการนำเสนอข้อมูลที่พัก หอพัก บ้านเช่า และอพาร์ทเม้นท์ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น ไม่ใช่ตัวแทนหรือหุ้นส่วนกับเจ้าของข้อมูลดังกล่าว

หากการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ ทางเว็บไซต์จะไม่ขอรับผิดต่อความเสียหาย หรือภาระผูกพันทางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากข้อมูลมีความผิดพลาด คลาดเคลื่อน ทางเว็บไซต์ยินดีแจ้งให้เจ้าของข้อมูลแก้ไขให้ถูกต้องในทันที

ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล และเป็นปัจจุบันของข้อมูล จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อ ข้อผิดพลาดใด ๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

cmhor.co ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว

ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการได้เข้ามาอัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนเข้าใช้บริการจากเว็บไซต์

cmhor.co ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแก้ไข เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค หรือหยุดให้บริการเว็บไซต์  ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ ก็ตาม มิต้องแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบล่วงหน้า